Mbrapa

Shkolla e mesme “Zdravko Cvetkovski” në Shkup ishte nikoqirja e radhës e hapjes së “Parkut të pensioneve”, i gjashti deri më tani

Falë aksionit mjedisor të kompanive pensionale në kuadër të fushatës “Mbill një dëshirë, për një të ardhme më të mirë”, oborri i shkollës tashmë është më i pasur me 15 fidane gjetherënëse mesatare të pjekurisë që do t’u kujtojnë nxënësve rolin aktiv që kanë në ndërtimin e një të ardhme më të mirë për ta, por edhe në krijimin e një mjedisi më të shëndetshëm për të gjithë komunitetin.

“Qëllimi parësor i një prindi është të mësojë dhe drejtojë fëmijën e tyre drejt një jetese të përgjegjshme dhe investimit të vazhdueshëm në të ardhmen e tyre. Dëshiroj të falënderoj shoqëritë e pensioneve për qëndrimin e tyre prindëror ndaj të gjithëve ne. Kjo fushatë “Mbill një dëshirë, për një të ardhme më të mirë” pasqyron në mënyrë të përkryer kujdesin e tyre për brezat e rinj. Të gjithë e dimë se edukimi i të rinjve është një faktor shumë i rëndësishëm për të ardhmen e tyre më të mirë, prandaj si shkollë e pranuam me ngrohtësi ftesën për të marrë pjesë në këtë fushatë.

Prej vitesh kujdesemi për mjedisin në të cilin shkollohen nxënësit tanë dhe investojmë shumë në rregullimin dhe gjelbërimin e oborrit të shkollës. Besoj se nxënësit do ta pranojnë mesazhin e kësaj fushate, do të sillen me përgjegjësi ndaj të ardhmes së tyre dhe do të kujdesen për mjedisin”, tha në fjalimin e saj sot Sllobodanka Kiselovska, ndihmësdrejtoreshë në shkollën “Zdravko Cvetkovski”.

Suzana Boshkovska Zlatarevska nga KB “Prvo penzisko drustvo” SH.A. Shkupi, si përfaqësuese e kompanive pensionale, me këtë rast ndau qëllimin e përpjekjeve të bëra për realizimin dhe zgjerimin e kësaj fushate me përgjegjësi shoqërore.

Fillimisht, më lejoni të falënderoj ndihmësdrejtoreshën e shkollës dhe të gjithë ju që jeni sot këtu dhe na ndihmoni për të mbjellë së bashku parkun e gjashtë të pensioneve, si pjesë e fushatës edukative “Dëshirë për bimët, për një të ardhme më të mirë”. Ne si kompani pensionale besojmë se e ardhmja është rezultat i hapave që hedhim sot, se me çdo investim që bëjmë sot jemi një hap më afër për të ofruar ditë më të mira në të ardhmen.

Ashtu si sigurimi i pensioneve na ofron kushte më të mira në ditët tona të pensionit, kështu çdo pemë e sapombjellë është një investim i vlefshëm që na jep siguri më të madhe për mjedisin e shëndetshëm që synojmë dhe gjithashtu do të ofrojë hije dhe strehë për nipërit dhe mbesat tona të ardhshme.

Një mjedis i shëndetshëm është një temë e rëndësishme që është me interes të përbashkët për të gjithë ne, diçka që na shqetëson të gjithëve dhe për të cilën të gjithë duhet të kujdesemi. Është krenari dhe kënaqësi e veçantë për ne që e realizojmë këtë aktivitet së bashku, dhe njëkohësisht kontribuojmë në edukimin dhe ndërgjegjësimin mjedisor tek të rinjtë. Dëshirojmë që ky aksion të shndërrohet në traditë dhe së bashku ne, ju dhe gjeneratat e ardhshme t’i gëzojmë të mirat e tij”, tha Boskovska Zlatarevska.

Deri më tani, përmes fushatës për informimin dhe edukimin e të rinjve për përfitimet e anëtarësimit në fondin pensional të detyrueshëm dhe vullnetar të organizuar nga Sava Pension Company a.d. Shkup, KB Prvo penzisko drustvo a.d. Shkupi dhe shoqëria pensionale Triglav a.d. Shkup, “Parqet e pensioneve” mbollën në shkollat ​​e mesme “Shën Kirili dhe Metodi” në Ohër, “Koço Racin” në Sveti Nikollë, “Jane Sandanski” në Strumicë, “8 Shtatori” dhe “Dr.Pançe Karagjozov” në Shkup.

Pas dy aksioneve të përfunduara me sukses këtë muaj, kompanitë pensionale paralajmërojnë mbjellje të reja nga shtatori.

Të gjitha informatat dhe aktivitetet në lidhje me fushatën “Mbill një dëshirë, për një të ardhme më të mirë!” janë të disponueshme në ueb faqen www.penzija.mk

Mbikëqyrës i sigurimit pensional me financim të plotë është Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale me financim të plotë (MAPAS) (02) 3224 229, www.mapas.mk