Parqet e pensioneve

U mboll edhe parku i katërt pensional – “Reagimet pozitive janë një nxitje për të mos u ndalur këtu”

Pas 6 vitesh organizim të përbashkët të fushatave edukative dhe informuese për përfitimet e anëtarësimit në fondin e detyrueshëm dhe vullnetar pensional, tre shoqëritë pensionale Shoqëria pensionale Sava SHA Shkup, KB shoqëria e parë pensionale SHA Shkup dhe Shoqëria pensionale Trigllav SHA Shkup për herë të parë këtë vit përfshinë aktivitete me përgjegjësi shoqërore në […]

Lexo më shumë

Në Sveti Nikole u mboll Parku i tretë pensional

Sot, shkolla e mesme “Koço Racin” në Sveti Nikole ishte nikoqire e përfaqësuesve e tri shoqërive pensionale Shoqëria pensionale Sava SHA Shkup, KB shoqëria e parë pensionale SHA Shkup dhe Shoqëria pensionale Trigllav SHA Shkup, të cilat në kuadër të fushatës “Mbi një dëshirë, për një të ardhme më të mirë” hapën “Parkun e tretë […]

Lexo më shumë

U mboll “Parku i dytë pensional” në shkollën e mesme “Sh. Kirili dhe Metodi” në Ohër

Pas aksionit për mbjelljen e drunjve në shkollën e mesme “8 Shtatori”, tre shoqëritë pensionale mbollën sot “Parkun e dytë pensional” të dytë në gjimnazin ““Sh. Kirili dhe Metodi” në Ohër, në kuadër të fushatës së re “Mbill një dëshirë për një të ardhme më të mirë”. Aksioni filloi me fjalim të drejtoreshës së shkollës […]

Lexo më shumë

Dëshirat e para për një të ardhme më të mirë u mbollën në SHMQSH “8 Shtatori” – Shkup

Më datë 18.11.2021 në oborrin e shkollës së mesme “8 Shtatori” tre shoqëritë pensionale Shoqëria pensionale Sava SHA Shkup, KB shoqëria e parë pensionale SHA Shkup dhe Shoqëria pensionale Trigllav SHA Shkup mbolli “Parkun e parë Pensional”. Projekt i cili është pjesë e fushatës “Mbill një dëshirë, për një të ardhme më të mirë”. “Thonë, […]

Lexo më shumë