Parqet e pensioneve

Shkolla e mesme “Zdravko Cvetkovski” në Shkup ishte nikoqirja e radhës e hapjes së “Parkut të pensioneve”, i gjashti deri më tani

Falë aksionit mjedisor të kompanive pensionale në kuadër të fushatës “Mbill një dëshirë, për një të ardhme më të mirë”, oborri i shkollës tashmë është më i pasur me 15 fidane gjetherënëse mesatare të pjekurisë që do t’u kujtojnë nxënësve rolin aktiv që kanë në ndërtimin e një të ardhme më të mirë për ta, […]

Lexo më shumë

Shoqëritë pensionale përsëri në aksion vazhdojnë aktivitetet ekologjike në kuadër të fushatës “mbill dëshirë për një të ardhme të mirë”

Pas realizimit me sukses të aktiviteteve me përgjegjësi shoqërore në kuadër të fushatës edukative dhe informuese për përfitimet e anëtarësimit në fondin detyrueshëm pensional dhe vullnetar, shoqëritë pensionale vazhdojnë të zgjerojnë listën e “Parqeve Pensionale” të mbjella. Fushata “Mbill dëshirë për një të ardhme më të mirë”, organizuar nga Shoqëria pensionale Sava SHA Shkup, KB […]

Lexo më shumë

U mboll edhe parku i katërt pensional – “Reagimet pozitive janë një nxitje për të mos u ndalur këtu”

Pas 6 vitesh organizim të përbashkët të fushatave edukative dhe informuese për përfitimet e anëtarësimit në fondin e detyrueshëm dhe vullnetar pensional, tre shoqëritë pensionale Shoqëria pensionale Sava SHA Shkup, KB shoqëria e parë pensionale SHA Shkup dhe Shoqëria pensionale Trigllav SHA Shkup për herë të parë këtë vit përfshinë aktivitete me përgjegjësi shoqërore në […]

Lexo më shumë

Në Sveti Nikole u mboll Parku i tretë pensional

Sot, shkolla e mesme “Koço Racin” në Sveti Nikole ishte nikoqire e përfaqësuesve e tri shoqërive pensionale Shoqëria pensionale Sava SHA Shkup, KB shoqëria e parë pensionale SHA Shkup dhe Shoqëria pensionale Trigllav SHA Shkup, të cilat në kuadër të fushatës “Mbi një dëshirë, për një të ardhme më të mirë” hapën “Parkun e tretë […]

Lexo më shumë

U mboll “Parku i dytë pensional” në shkollën e mesme “Sh. Kirili dhe Metodi” në Ohër

Pas aksionit për mbjelljen e drunjve në shkollën e mesme “8 Shtatori”, tre shoqëritë pensionale mbollën sot “Parkun e dytë pensional” të dytë në gjimnazin ““Sh. Kirili dhe Metodi” në Ohër, në kuadër të fushatës së re “Mbill një dëshirë për një të ardhme më të mirë”. Aksioni filloi me fjalim të drejtoreshës së shkollës […]

Lexo më shumë

Dëshirat e para për një të ardhme më të mirë u mbollën në SHMQSH “8 Shtatori” – Shkup

Më datë 18.11.2021 në oborrin e shkollës së mesme “8 Shtatori” tre shoqëritë pensionale Shoqëria pensionale Sava SHA Shkup, KB shoqëria e parë pensionale SHA Shkup dhe Shoqëria pensionale Trigllav SHA Shkup mbolli “Parkun e parë Pensional”. Projekt i cili është pjesë e fushatës “Mbill një dëshirë, për një të ardhme më të mirë”. “Thonë, […]

Lexo më shumë